PCB ANDA XO2W V01

PCB ANDA XO2W V01

Rangakaian Crossover aktif 2 way dengan OpAmp menggunakan filter  Linkwizt-Riley 4 orde. Crossover ini mempunyai jalur masukan balance dengan titik potong (Fc) di 2.38kHz dilengkapi pengaturan fasa (R5) untuk keluaran frekuensi rendahnya.


BOM PCB ANDA XO2W V01

Parts Qty Value
C1 1 47nF
C10 1 5.6nF
C18 1 5.6nF
C19, C20, C23 3 220nF
C2, C5, C6, C9, C11, C12, C13, C14, C17 9 47nF
C21, C22 2 220uF NP
C24, C27, C29 3 2.2nF
C25, C26, C30, C31, C32, C33, C38, C39, C40, C41 10 100uF/25V
C28, C34, C35, C36, C37 5 100nF
C3, C4, C15, C16 4 220pF
C7, C8 2 1uF
IC1, IC2, IC3, IC4, IC5 5 NE5532N
J1, J2  2 J7MM
J3 1 J15MM
J4 1 J10MM
R1, R2 2 150K 1%
R11, R15, R25, R27 4 10K 1%
R12, R26 2 560 1%
R13, R14 2 68K 0,1%
R17, R18 2 680 0,1%
R20, R24 2 2K7 0,1%
R28 1 33K 1%
R29 1 12K 1%
R3, R4 2 100 1%
R30 1 390 1%
R31 1 470 1%
R32 1 180K 1%
R33 1 200r
R34 1 120r
R35 1 270 1%
R36, R37 2 2K2 1%
R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46 9 22r
R47 1 22r
R5 1 1K 1%
R6 1 100K
R7, R8, R9, R10, R16, R19, R21, R22, R23 9 1K 1%


Keterangan :
*J2 tidak dipasang